0 Kč
Počet položek v košíku: 0
Cena celkem: 0 Kč

Ochrana osobních údajů

NáPLAVKA bistro se zavazuje, že veškeré osobní údaje v rámci obchodního vztahu jsou přísně důvěrné a budou použity pouze k uskutečnění zajištění a realizace obchodu. Osobní údaje nebudou nijak zveřejněny nebo poskytnuty třetí osobě. Interní směrnicí a stanovenými postupy je maximálně zajištěna ochrana práv s tímto souvisejících a v tomto kontextu je zejména je kladen důraz na ochranu práv na zachování lidské důstojnosti a na ochranu práv proti neoprávněnému zásahu do soukromého a osobního života.

Dobrovolně poskytnuté osobní údaje jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění a dle Nařízení (EU) 2016/679 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“).

Dobrovolný souhlas se shromažďováním a zpracováním předmětných osobních údajů pro účely shora popsaného obchodního vztahu lze kdykoliv odvolat, a to písemným vyjádřením nesouhlasu zaslaným na adresu sídla společnosti NáPLAVKA HK s.r.o..

Nakládání s cookies

Cookies vlastní strany
Tyto cookies jsou nutné ke správné funkci tohoto webu. Zároveň je využívá základní měření Google Analytics.

Cookies třetích stran
Kromě základních cookies využívá náš web cookies následujících třetích stran:
Google Analytics, Facebook pixel, Hotjar a Onesignal.
Tyto cookies využíváme pro notifikace a analýzu provozu na stránkách.

Push notifikace

pokud chcete zrušit odběr notifikací, postupujte podle videí na tomto odkazu.